سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی حسنعلیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرعلی اشرفی زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اشرفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درتحقیق حاضر طیف وسیعی از پلن فرم های متعارف و غیرمتعارف که می توانند در طراحی هواپیماهای مینیاتوری MAV مورد استفاده قرارگیرند بررسی شده است این بررسی ها برای نسبت های منظری بین ۱ تا ۲ صورت گرفته و پارامترهای آیرودینامیکی اصلی از جمله ضرایب برآ CL و پسا CD و نسبت به این ضرایب و همچنین پیشینه ضریب برآ به پسا (CL/CD) دریک سرعت کروز مشخص محاسبه شده و مورد مقایسه قرارگرفته اند برای انجام محاسبات نرم فازار XFLR5 استفاده شده است به منظور اینکه بتوان صرفا اثر پارامترهای هندسی را برروی پارامترهای آیرودینامیکی مورد بررسی قرار داد سطح تمام پلن فرم ها یکسان و برابر ۱۰۰۰ سانتی متر مربع درنظر گرفته شده است علاوه بر این به منظور کاهش تاثیر شکل ایرفویل از یک ایرفویل نازک NACA0002 استفاده شده است نتایج بدست آمده بصورت نمودارهایی برای پارامترهای آیرودینامیکی برحسب زاویه حمله نمایش داده شده اند این نتایج نشان میدهند که مثلا برای شرایطی که نیروی برآی بیشتر مورد نظر باشد پلن فرم swept با زاویه ۶۰ و نسبت تیپر ۰٫۵ عملکرد بهتری داشته درحالیکه اگر نیروی پسای کمتر مورد نظر باشد پلنفرم swept با زاویه ی ۳۰ درجه و نسبت تیپر۱ عملکرد مناسبتری خواهد داشت.