سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی بخش مهندسی برق
بیژن عباسی آرند – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازنگره تصویر مختلط گسسته آنتن پنجره ای واقع شده درمجاورت سطح زمین غیرکامل واقعی بررسی گردیده است روش مطرح شده بسیارساده بوده ولی درعین حال دقت بالایی دارد دراین روش براساس تقریب خطی تابع به سری توابع نمایی تصاویر مختلط معادلی بدست می آید که مبنای حذف زمین و حل مساله درمحیط همگن می باشد تعداد شدت جریان و محل واقع شدن تصاویر با استفاده از تکنیک GPOF محاسبهگشته و براساس آن تصاویر معادل پنجره بدست می آیند نتایج بدست آمده با نتایج محاسبات تحلیلی حالته ای حدی کاملا مطابقت دارد برخلاف روشهایی که برمبنای انتگرالهای سامرفلد می باشند اینروش بسیارساده تر و از نظر زمان مصرفی فوق العاده زمان کمتری مصرف می نماید.