سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانگیر باقری – .استاد دانشگاه ،دکتری تخصصی (Ph.D) کنترل و ابزار دقیق
علی عسکر فعلیان دهکردی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
غلامرضا سلطانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تفکر و اندیشه ی پایدار و توسعه ی پایدار سالها ست که مورد تو جه اکثرمتخصصان قرارگرفته است. کانون توجه آنهاتاکنون درچگونگی استفاده ازمنابع محدودانرژی وهمچنین یافتن روشهایی برای کاهش تاثیرات منفی درمحیط زیست بوده است.امادیدگاههای اخیر،پایداری،مسایل اجتماعی واقتصادی رانیزموردتوجه قرارداده است.تعریف پایداری که هماناتامین نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده برای تهیه ی نیازهای خاص خودشان است،درتخصص های گوناگونی موردتوجه قرارگرفته است.دراین میان،کشاورزان نیز،در قالب کشاورزی پایدار ،به عنوان بخشی از تفکر واندیشه ی پایدار در صنعت و علم وتکنو لوژی، تلاش خود را در این زمینه آغاز نمود ه اند . آنان برای دستیابی به ایده های پایداری ،از طریق طراحی،ساختار بهینه،نگهداری وبهره برداری و…تلاش های زیادی انجام داد ه اند .با کار برد اصول کشاورزی پایدار و هماهنگ سازی کشاورزی با محیط زیست، می توانیم علاوه برایجاد یک فضای راحت وبا آسایش برای زندگی ،از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری نماییم.همچنین این امر موجب صرفه جویی در مصرف انر ژی می شود.علاوه برعوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی ،کشاورزی نیز می تواند نقش عمده ایی در نیل به توسعه ی پایدار در هر کشوری ایفا کند.