سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمنه عنایتی چادگانی – کارشناس ارشد سازه های آبی
امیر خسروجردی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازنرم افزارFlow3D بهمدلسازی عددی سه بعدی پارامترهای هیدرولیکی جریان برروی سرریز پلکانی با اعمال مدل تلاطم rng پرداخته شده است و نتایج مدل سازی به روشهای حل Implicit بامقادیر ازمایشگاهی مقایسه شدند همچنین مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی با داده های اندازه گیری شده توسط نرم افزار حاکی ازصحت کارمدل عددی است از میان روشهای حل عددی Implicit روش LINE BY LINE با کمترین درصد خطا به عنوان بهترین روش حل تعیین گردید.