سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام حسین زاده سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
مازیار عسگری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرکرد
علی اسحاق بیگی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با وجود ۱۷۰۰۰ دستگاه نهرکن در سال ۸۱ این دستگاه ششمین وسیله پرکاربرد در کشور ما بحساب آمده است و با توجه به اهمیت ، مصرف انرژی نسبتا زیاد و مشکلاتی که در جهت نفوذ نهرکن وجود دارد تحلیل نیرویی این وسیله در جهت افزایش کارایی و رسیدن به عمق نفوذ مورد نظر مفید واقع می شود. در این بررسی دو نهرکن با ساقه قائم و دیگری با ساقه مایل توسط یک تراکتور ۶۵۰U در مزرعه مورد آزمایش قرار داده شد. با بستن نهرکن به تراکتور و تغییر زوایای ساق وسط و همچنین اندازه گیری شتاب متوسط نهرکن جهت تحلیل دینامیکی، این آزمایش صورت گرفت.بمنظور آنالیز نیروهای وارد بر نهرکن ( ۱ نیروی مقاومت خاک ۲-نیروی کشش تراکتور ۳-نیروی فشاری ساق وسط ۴-نیروی وزن نهرکن) نهرکن و سیستم انتقال نیروی آن را به سه قسمت ۱-نهرکن ۲- ساق وسط ۳- بازوها تقسیم کرده و با تعیین معادلات استاتیکی و دینامیکی نهرکن در خاک و کمک گرفتن از قضیه دالامبر و بدست امدن ۱۲ معادله و ۱۲ مجهول، مقدار نیروهای وارد بر نهرکن در دو حالت استاتیکی و دینامیکی محاسبه گردید