سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناس ارشد سازهدانشگاه آزاد اسلامی
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکدهمهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

وجود سه شرط اساسی نظیر وقوع زمین لرزه و عدم رعایت درز انقطاع کافی بین دو سازه مجاور و تفاوت در مشخصات دینامییک دو سازه منجر به برخورد دو سازه مجاور در اثر ارتعاشات غیرهمفاز انها می شود نیروهای ضربه ناشی از برخورد که گویی به صورت نیروهای جانبی اضافی پیش بینی نشده در طراحی سازه به تراز کف طبقات وارد می شود می توانند پاسخ های دو سازه مجاور را تشدید کنند بدین منظور قابهای خمشی فولادی ۳و۵و۸و۱۲ طبقه در قالب چند مدل مدلهای ۳-۵ و ۸-۳ و ۱۲-۵ و ۸-۱۲ طبقه مجاور هم مورد آنالیزهای تاریخچه زمانی غیرخطی با استفاده از شتابنگاشتهای السنترو و طبس و ناغان قرارگرفته اند و به منظور شبیه سازی ضربه المان اتصالی GAP رفتار صرفا فشاری در تراز کف طبقات تعبیه شده است. برای درنظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح از مفاصل پلاستیک آیین نامه FEMA356 استفاده شده است