سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد حسنی – کارشناسان ارشد عمران آب
سعید رحمانی –

چکیده:

برای محاسبه نگهداری تونل ها با فرم مقطع دایره روشهای مختلفی به کار می رود انتخاب روش مناسب بستگی به دقت مورد نظر شرایط مکانیکی توده سنگ خصوصیات مکانیکی و ساختمانی نگهداری و امکانات نرم افزاری موجود دارد متد حلقه چند لایه ای یکی از روشهایی است که برای محاسبه نگهدار یتونل های عمیق با فرم دایره در صورتی که تونل توسط لایه هایی با شعاع های مختلف احاطه شده باشد به کار رفته و ابزارموثری به شمار می رود لایه های اطراف تونل م یتوانند اجزا سیستم نگهداری تونل از نوع ساده یا ترکیبی وزونهای تحکیمی یا تضعیف شده پشت نگهداری و توده سنگ باشند دراین مقاله درابتدا پایه تئوری و سپس مراحل محاسباتی متد فوق شرح داده شده است درپایان نیز این محاسبات برای نگهداری تونل آب سد هینی منی ایلام ارایه شده است.