سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین ناظمی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهدی نفر –

چکیده:

گسترش و توسعه شهرها لزوم استفاده از خطوط انتقال نیرو در مناطق شهری را اجتناب ناپذیر می کند بکارگیری خطوط انتقال با ولتاژ های بالا ضمن اینکه باعث ظهور میدانهای الکتریکی در اطراف آنها می گردد با عبور توانهای زیاد میدانهای مغناطیسی را نیز در اطراف خود خوهد داشت بررسی های انجام شده توسط محققان و دانشمدان که در مراجع علمی منتشر شده است نشان میدهد که این میدانهای الکترومغناطیسی با عوارضی از قبیل تاثیرات سو برموجودات زنده و القای ولتاژ و جریان درساختمان هادیها تداخل امواج مغناطیسی درسیستمهای الکتریکی و مجاور همراه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله تهیه یک بسته نرم افزاری محاسبات میدانهای الکترومغناطیسی اطراف خطوط انتقال از دیدگاه حریم و بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر میدانهای الکترومغناطیسی و نهایتا حریم الکتریکی و حریم مغناطیسی خطوط انتقال می باشد.