سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – استاریار گروه مکانیک ، عضو هیأت علمی دانشگاه
حسین گودرزوند چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

چکیده:

آنالیز مکانیزم های واماندگی و تعیین نوع خوردگی در پره های توربین بخار فشار متوسط برای یک توربین ۳۰۰مگاواتی ارائه شده است. شرایط بهره برداری از توربین براساس توصیه های لازم در خصوص افزایش اطمینان کاری از توربین دارای اهمیت فراوان است. با افزایش یون های نامحلول در بخار باعث شده تا میزان خرابی ها و رسوبات ناشی از وجود ذرات ریز در توربین افزایش یافته و همین امر باعث کاهش راندمان توربین می گردد. محققین در این مقاله با استفاده از آنالیزهای شیمیایی و ارزیابی میکروسکوپی از ساختار پره قبل و بعد از اسید شویی و همچنین با بررسی کیفیت مواد آلیاژی پره توربین به میزان خوردگی در پره ها پرداخته اند. مقایسه ای بین چندین پره از ردیف های مختلف جهت ارزیابی شدت آسیب دیدگی بعمل آمده است