سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز عبادی بابا جان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه
نسرین مشتاقی – اعضای هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – اعضای هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
حسن مرعشی – اعضای هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نخود با نام علمی Cicer arietinum L. یک یاز حبوبات مهم خانواده لگومینوزه است که به علت غنی بودن از نظر اسید آمینه لایسین می تواند مکمل پروتئین غلات باشد. آفت پیله خوار، یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد نخود است که سالانه خسارت زیادی به محصول نخود وارد می کند. بنابراین مهندسی ژنتیک این گیاه جهت افزایش مقاومت به این افت و مدیریت بذور تراریخته آن، حائز اهمیت است. لذا آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی و ازمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار ۱۳۸۹ با هدف بررسی نسل در حال تفکیک T3 گیاه نخود تراریخته مقاوم به آفت پیله خوار انجام شد . در آن پایداری ژنهای منتقل شده، بیان ژن cry در گیاهان تراریخته و تکثیر بذور تراریخته جهت آزمایشات بعدی مزرعه ای بررسی و انجام شد. نتایج PCR نشان داد که در ۶مورد از ۳۷ بذر T2، باند مربوط به ژن cry1Ac تکثیر شد و باند مربوط به ژن nptII در تمامی نمونه ها مشاهده شد. از ۶ نمونه ای که در آزمون PCR، باند مربوط به ژن cry1Ac مشاهده شده بود، آزمون RT-PCR برای مشاهده بیان ژن cry1Ac به عمل آمد که در ۵ مورد حضور RNA ی مربوط به ژن cry1Ac مشاهده شد که حاکی از بیان پایدار این ژن در نسل T3 بود.