سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد زمانی – استاد بخش علوم زمین،دانشگاه شیراز
فریبا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین از دانشگاه شیراز
جعفر سمیعی اردبیلی – دانشجوی دکترا بخش علوم زمین از دانشگاه شیراز

چکیده:

ایران جزء مهم ترین مناطق لرزه خیز جهان است. وقوع زلزلههای بزرگ و مخرب در این کشور اغلب با تلفات جانی و خسارات مالی به مناطق مسکونی، مراکز اقتصادی و همچنین آثار فرهنگی و تاریخی همراه بوده است، حادثه زلزله بم و تخریب ارگ بم درسال ۲۰۰۳ باعث شد توجه مسئولین و متخصصین کشور را جهت جلوگیری از تخریب این ابنیههای تاریخی در کشور به خود جلب نماید. از آنجایی که استان فارس از جمله مناطقی است که آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی زیادی را در خود جای داده در این مطالعه کوه حسین واقع در شمال شیراز که در بر دارنده بناهای تاریخی از جمله نقش رستم است، جهت تعیین میزان فعالیت زلزله خیزی ساختارهای فعال تکتونیکی در منطقه و احتمال در معرض خطر قرار گرفتن این ابنیه مهم، با اندازه گیری شاخصهای کمی مورفوتکتونیکی مانند شاخص شکل حوضه آبریز، شاخص نسبت کشیدگی حوضه آبریز ، آنالیز هیپسومتری و نسبت عرض کف دره به ارتفاع طرفین آن، و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین ساختارهای فعال منطقه زون گسلش گرم آباد واقع در یال جنوبی این تاقدیس بیشترین فعالیت را نشان داده ولازم است تدابیری جهت کاهش یا جلوگیری از تخریب آن اندیشیده شود