سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسلام کاشی – استادیار عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سلطان حبیب پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدمهدی وجدانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

آنالیز پیامد ابزاری است کهمهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی ازفعالیت های صنعتی و به منظور تعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی ازحوادث آن را بکارمیگیرند از انجا که مدلهای ریاضی موجود برای ارزیابی ریسک ناشی ازحوادث شامل محاسبات پیچیده وبسیارزمان برهستند بکارگیری نرم افزارهای شبیه سازی موجود اهمیت بسزایی خواهد داشت دراین مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم و استانداردهای مربوط به ارزیابی ریسک بطور خلاصه پرداخته و سپس با مطالعه موردی و مقایسه نتایج حاصل از دو نرم افزار SHEPHERD PHAST RISK به مزایا و معایب این دو نرم افزار پرداخته شد.