سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد فردی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
سیاوش عاشوری – گروه مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات حفاری گیر لولهها در چاه میباشد. عوامل بسیار زیادی باعث بروز این پدیده میشوند. در این تحقیق به بررسی موردی گیر رشته حفاری در چاه اکتشافی در یکی از میادین نفتی ایران پرداخت شده است. از دست دادن یک حفره چاه بدلیل تخمین نامناسب عمق پاشنه آستری ۹۵/۸ استفاده از متعلقات تحتانی رشته حفاریBHA)با قطر نامناسب در حفاری حفره جدید و در ادامه حفاری با یک وزن گل در لایه های با فشار سازندی متفاوت و ایجاد اختلاف فشار زیاد بر روی رشته حفاری مهمترین عوامل گیر رشته حفاری در این چاه به شمار می آیند. توجه بیشتر به بهسازی چاه با توجه به حفاری لایههای کم فشار و پر فشار در یک حفره با استفاده از مستحکم کردن لایههای کم فشار با عملیات سیمان کاری مناسب، برنامهریزی صحیح و مناسب در جهت پایش مستمر عملیات حفاری ، تعیین عمق صحیح نصب پاشنههای جداری و همچنین پوشش سریعتر حفره هایی که دارای قطر کم و سازندهایی که دارای اختلاف فشار زیاد هستند با استفاده از لولههای جداری ، تغییرات وزن سیال حفاری بر حسب شرایط چاه از جمله راه کارهای کاهش امکان گیر لوله ها و نهایتا کاهش هزینه های عملیات حفاری می باشند