سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا ح نیک نام – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سینا مرادی –

چکیده:

هدف نهایی محاسبه توزیع دمای دو بعدی در یک مقطع به شکل مثلث متساوی الاضلاع است که برای مدلسازی آن از معادله لاپلاس استفاده می شود که ابتدا گسسته سازی صورت می گیرد و سپس به روش تفاضل محدود در شرایط مرزی مختلف حل می شود و در پایان نتایج این روش با نتایج روش المان محدود مقایسه می گردد نتایج تطبیق مناسبی را نشان میدهد.