سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش آقا امینی لواسانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک،عضو

چکیده:

شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش تلفات جانی و مالی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت لذا از جمله مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک به شمار می رود. اهمیت بررسی نوع ناپایداری در شیروانی های خاکی تحت تراوش و راهکارهای مقابله با آن ها زمانی بیشتر آشکار می گردد که لغزش شیروانی ها خسارت های عظیم و جبران ناپذیری ایجاد نماید، روش های گوناگونی برای تحلیل پایداری شیروانی های خاکی وجود دارد که دو روش مهم آن ها روش تعادل حدی و روش عددی میباشد. هدف مشترکی که در تمامی این روشها دنبال می شود، بررسی پایداری شیب های طبیعی ومصنوعی وتعیین و ارزیابی ضریب اطمینان پایداری آن ها میباشد. این پژوهش به مقایسه ضرایب اطمینان در شیروانی های خاکی از جنس رس و خا ک هایی از جنس رس و ماسه با روش های تعادل حدی و عددی در حالات تحت تراوش و خشک می پردازد.