سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قباد مرادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران
موسی شمسی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران
محمدحسین صداقی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران
محمدرضا الشریف – دانشکده مهندسی دانشگاه ریوکیوز اوکیناوا ژاپن

چکیده:

در این مقاله، الگوریتمی خودکار برای بخشبندی ساختار داخلی انار پیشنهاد میگردد. چون الگوریتمهای بخشبندی تصاویر MRرا بر اساس شدت روشنایی شان بخشبندی میکنند و شدت روشنایی تاج و کاسبرگ تصاویرMRانار نزدیک شدت روشنایی بافت آن است در اکثر مواقع پیکسلهای تاج میوه با پیکسلهای بافت آن در یک کلاس قرار میگیرند. برای رفع این مشکل، ابتدا توسط الگوریتم ACM شکل دقیق میوه از پس زمینه تصویر جدا میگردد. با استفاده از فیلترهای مورفولوژی، تاج میوه حذف میشود. همچنین، تصاویر MR همیشه با نویز همره است و چون الگوریتم FCM به نویز حساس است و پیکسلهای آغشته به نویز را اشتباه طبقه بندی میکند. بنابراین، از SFCM جهت بخشبندی تصاویر MR انار استفاده میکنیم. این الگوریتم با قراردادن اطلاعات مکانی همسایهها در الگوریتم FCM و اصلاح تابع عضویت برای هر کلاس تحقق مییابد