سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یحیی نصیرا – دانشجوی دکتری سازه دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین رجایی – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تاسیسات شریانهای حیاتی به علت گستردگی درمقایسه با ابنیه متعارف و خدمت رسانی به طیف وسیعی از جامعه دارای اهمیت ویژه ای می باشند خرابی آنها در هنگام وقوع زلزله عواقب مستقیم و غیرمستقیم وسیع تری را نسبت به خرابی سازه های متعارف در پی داشته لذا ارزیابی عملکرد آنها نسبت به سازه های متعارف از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است دراین مقاله رفتار لرزه ای لوله های مدفون در برابر ارتعاشات ناشی از امواج صفحه ای با استفاده ازروش الاستیسته سه بعدی برای خاک و لوله مورد ارزیابی قرارگرفته است معادلات ناویه به عنوان معادلات حاکم بر محیط درنظر گرفته شده و با استفاده ازروش هلمولتز تجزیه شده اند. در ادامه با تبدیل معادلات ناویه به معادلات پتانسیل حاکم برمحیط خاک و لوله معادلات حاصل با استفاده از روش جداسازی حل شده اند. دراین مقاله لوله الاستیک و بطول بی نهایت درمحیط الاستیک خاک فرض شده و لغزش بین لوله و خاک با استفاده از میرایی لزجی مدل شده است.