سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا ارومیه – کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه اصفهان
علی بلادر – معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت، دانشگاه تهران
احسان عظیمی – مدیر بخش تحقیقات، صنعتی‌شریف)

چکیده:

در این مقاله مطالعه جامعی روی قابلیت اعتماد سیستم‌های برکه‌تثبیت در شرایط آب و هوایی ایران به منظور ارزیابی عملکرد این سیستم‌های تصفیه انجام گرفته است. اهمیت این مطلب به این خاطر است که تا کنون هیچ‌گونه مطالعه‌ای روی قابلیت اعتماد سیستم‌های تصفیه در ایران صورت نگرفته و نتایج حاصل از این پژوهش علاوه بر مهندسان محیط زیست می‌تواند مورد استفاده مراجع قانون گذار نیز قرار گیرد. در این راستا از داده‌های پساب خروجی ۱۹ تصفیه‌خانه برکه‌تثبیت در سال ۱۳۸۷ در سرتاسر ایران استفاده شد. بدین منظور پس از مشخص شدن توزیع آماری پساب خروجی سیستم‌های برکه‌تثبیت با استفاده از آزمون‌های نکوئی برازش، از روش نیکا و همکاران (۱۹۷۹) برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد سیستم‌های برکه‌تثبیت استفاده گردید و در ادامه ضریب قابلیت اعتماد (COR) برای پارامترهای کیفی BOD، COD و TSS محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد کمی از تصفیه‌خانه‌ها قادر به ارائه عملکردی قابل اعتماد تخت شرایط بهره برداری مشاهده گردیده می‌باشند. همچنین متوسط غلظت‌های طراحی پارامترهای فوق به منظور ارضاء استانداردهای تخلیه ایران برای تخلیه پساب به آب‌های سطحی و مصارف آبیاری و کشاورزی بدست آمد که می‌تواند مورد استفاده طراحان تصفیه‌خانه‌ها قرار گیرد. در پایان نیز درصد تطابق‌های مورد انتظار از سیستم‌های برکه‌تثبیت در صورت نگه داشته شدن در همان شرایط بهره‌برداری بوسیله نمودارهایی ارائه گردید