سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پورخباز – استادیار، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرج
مهدی خوشناموند – عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور ظرفیت سنجی بازیافت و پردازش پسماندها در هر مکان، لازم است ابتدا نوع و میزان پسماندهای تولیدی در آن مکان مورد بررسی قرار بگیرد تا به این ترتیب بتوان ساخت و تهیه تجهیزات بازیافت و پردازش را از نظر صرفه اقتصادی و سایر مسائل تحلیل نمود. بر این اساس مطالعه ای بر روی پسماندهای شهرستان اسدیه، به عنوان یک شهر کم جمعیت در استان خراسان جنوبی انجام گرفت. نتایج حاصل از نمونه گیری از پسماندهای این شهرستان نشان داد که پسماندهای تر شامل ۱۸/۷۶ درصد، مقوا ۱۷/۳ درصد، کاغذ ۸۶/۲ درصد، پلاستیک ۶۵/۴ درصد، پت ۰۳/۲ درصد، منسوجات ۸۴/۱ درصد، فلزات ۸۴/۱ درصد، شیشه ۸۰/۱ درصد و سایر پسماندها ۵۸/۵ درصد را از کل پسماندهای این شهر تشکیل دادند. در این مطالعه طبق موارد ذکر شده در بالا، ابتدا مروری بر مشخصات کلی پسماندهای تولیدی در شهر خواهیم داشت و سپس ویژگیهای پسماندهای مربوط به طور مفصل ارائه گشته است.