سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا طیبان – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط
محمدعلی ززولی – استادیاران دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو هیئت علمی
فرزاد متولی حقی –

چکیده:

آنالیز فیزیکی یکی از راه های شناخت منابع و انواع پسماندو طراحی و بهره برداری سیستم های مدیریت پسماند می باشد لذا هدف ازاین مطالعه ارزیابی میزان تولید پسماند شهری با نگرشی به مواد قابل بازیافت آن دانشگاه علوم پزشکی مازندران است این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد دراین مطالعه اندازه گیری مواد زائد جامد در خوابگاه های دانشجویی سلف سرویس کافه تریا بخش اداری انجام گردید روش نمونه گیری از موادزائد به این دلیل که زباله تولید شده در هر مکان درروز بیش از ۱۰۰ کیلوگرم نبود به صورت سرشماری و آنالیز تمامی زباله تولید شده در هر روز انجام گرفت عمل نمونه برداری و آنالیز مواد زائد طی دو هفته پیاپی صورت پذیرفت دراین مطالعه وزن حجم و درصد اجزا تشکیل دهنده پسماند تعیین گردید مجموع داده های بدست آمده با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت . یافته های حاصل از این مطالعه نشان میدهد که بیشترین مقدار زباله تولیدی مربوط به پسماندهای فساد پذیر در حدود ۶۶٫۷۲% از کل زباله های تولیدی می باشد دیگر اجزای تشکیل دهنده پسماند دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۸٫۶% کاغذ و کارتن ۱۰٫۸۸% پلاستیک ۱٫۴۳% فلزات ۱٫۴۵% شیشه و ۰٫۸۸% سایر موارد می باشد همچنین دراین مطالعه میزان سرانه تولید پسماند نسبت به نوع غذای توزیع شده تغییر می نماید.