سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آدینه نیا – قائم مقام سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
جواد عابدینی طرقبه – مسئول آزمایشگاه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
رضا عبدا… زاده – کارشناس پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
محمد رضا آرین نژاد – کارشناس آزمایشگاه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

امروزه شناخت کیفیت و کمیت پسماند شهرها به یک ضرورت مهم برای برنامه ریزی و مدیریت پسماند هر شهر تبدیل شده است. این امر به دلیل تغییر در الگوی مصرف شهروندان رشد و توسعه شهرها باید در دوره های زمانی مشخص تکرار شود تا میزان تغییرات در ترکیب زباله مشخص گردد. بدین منظور در شهر مشهد از اول تابستان یک دوره ۱۲ ماهه آنالیز پسماند تعریف گردید که در آن نمونه برداری به دو صورت در مبداء و در مقصد تعریف شده است. در این مطالعه نتایج حاصله در دو فصل تابستان و پاییز بیان گردیده است که نشانگر آن است که ترکیب پسماند در خلال ماه های مختلف بسته به میزان گردشگر و زائر متغییر است. همچنین این مقادیر نسبت به آنالیز قبلی موجود تغییرات فاحشی داشته که بیانگر ضرورت انجام آنالیزهای دوره ای برای کلان شهرها است.