سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه ابوالحسنی دولابی – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، کارشناس آزمایشگاه ICP سازمان زمین شناسی و اکت
وحید خدادادی – کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

تحقیق حاضر میزان غلظت شش فلز سنگین Zn ، Cd ، Cr، As ، Hg و Pb را در بافت عضله و کبد ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus و همچنین رسوبات دو منطقه از رودخانه بابلرود مورد بررسی قرار داده است. نمونه برداری در دو فصل زمستان ١٣٩٠ و تابستان ١٣٩١ انجام شد. نتایج حاصل نشان دادند که میانگین تمام پارامترهای زیست سنجی ماهیان در فصل زمستان نسبت به تابستان بیشتر بود. تعیین غلظت فلزات مورد نظر به وسیله دستگاه ICP- OES و هضم شیمیایی بر اساس روش استاندارد ۱۹۹۹ MOOPAM,. انجام شد .این نتایج با استاندارد های جهانی نظیر UK وNHMRC,EPA,FDA,FAO,WHO مقایسه گردید. غلظت تمامی فلزات به جز جیوه، در بافت کبد، عضله و همچنین رسوبات بیشتر از استاندارد های فوق بود, میانگین غلظت فلزات سنگین در کبد در دو فصل زمستان و تابستان بیشتر از عضله بود ، به علاوه در دو فصل زمستان و تابستان به غیر از Zn , Cd غلظت سایر فلزات سنگین در رسوبات بیشتر از کبدو عضله بود و در نهایت طی این تحقیق مشخص شد که تکنیک تجزیه ای CP-OES میتواند به عنوان یک روش کارآمد و موثر برای اندازه گیری غلظت فلزات سنگین هم درنمونه های زیستی و هم در رسوبات مورد استفاده قرار گیرد .