سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کمال صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
مجتبی محزون – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمدحسن کدیور – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات طبیعی ورق اورتوتروپیک نازک تاب خورده حول یک غلتک استوانه ای با در نظر گرفتن اثرات سختی ناشی از انحنا و کشش ارایه شده است . معادلات حرکت با استفاده از روش انرژی و فرضیات تئوری کلاسیک (کیرشهف -لاو) استخراج شده و اثرات ناشی از انحنا در معادلات و شرایط مرزی با کمک تابع پله لحاظ گردیده است . تحلیل حاضر به روش اجزاء محدود و انتخاب المان مربعی چهار گره ای برای حل معادلات مرتبه چهار ورق صورت پذیرفته است . همچنین حل دقیق در غیاب اثر کشش برای حالت ایزوتروپیک و تابخوردگی غیر مارپیچ ارایه شده که یافتن فرکانس طبیعی سیستم را میسر می سازد . در نهایت نتایج بدست آمده برای فرکانس ها و همچنین شکل مودها با نتایج موجود برا ی حالت ایزوتروپیک مقایسه و اثرات بار و هندسه بر فرکانس های طبیعی بررسی شده است.