سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ایرانمنش – دانشیار دانشکده مهندسی کشتس سازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی محمدی تیله نوئی – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج حسینی – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای س
اشکان ایمان طلب – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل و ارزیابی فرایند ساخت کشتی به روش مدیریت سازمانی می پردازیم. فرایندهای ساخت در صنایع کشتی سازی از بخشهای ساهت ، مونتاژ ، به آب اندازی ، تستهای مختلف و تحویل دهی تشکیل شده است. از جمله این فرآیندها فراسند ساخت می باشد که در این تحقیق بررسی و مطالعه می گردد. مدیریت سازمانی ، مدلی شامل علم و آگاهی منحصر به فرد مرتبط با شناخت ماهیت سازمان می باشد و کاربران آن مجموعه را توانا و شناسایی و دانش فرآیندهای مرتبط با آن را به اشتراک می گذارد. در ایتدا مدیریت سازمانی در صنایع کشتس سازی ایجاد و تشریح می گردد. سپس فرآیندها و عملیات های جاری و متداول در کارخانجات کشتی سازی تحلیل ، وابستگی ها و ارتباطات میان گردش کار بررسی و فرایندهای ساخت کشتی ارزیابی می گردد.