سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چیا فرهادآبادی – کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و پی ،مشانیر- وزارت نیرو
محمود حسنلوراد – دکترای مکانیک خاک و پی،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،

چکیده:

دراین مقاله به پاسخ لرزه ای سدهای خاکی پرداخته شده که یک آنالیز غیرخطی با المانهای محدود و با استفاده ازنرم افزار FLAC سه بعدی در نطر گرفته می شود. هسته و پوسته(خاکریزهای بالادست وپایین دست سد) بوسیله معیار مورکلمب وشالوده با رفتارالاستیک مدل شده است. همچنین نقش مکانیکی هسته و پوسته با تغییرات چسبندگی، در واکنش به اثرلرزه ای بارهای دینامیکی بررسی شده است.