سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین ثابت سروستانی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعی فرزاد – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان ابراهیم بجستان – عضو هیئت علمی مرکز بین الملل علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ما
مسعود میر – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

چکیده:

این مطالعه به ارزیابی ازمایشگاهی عملکرد و انتشار آلاینده ها در یک موتور دیزل اشتعال تراکم ی با استفاده از بیو دیزل تولیدی و مخلوط های آن با گازوئیل پرداخته است. آزمون های موتوری در بهممن ماه ۹۰ و در کارگاه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. دراین مطالعه بیودیزل طی دو مرحله فرایند کاتالیزر شده با اسید و باز از روغن های خوراکی پسماند تولید شده و در کسر حجمی های مختلف (۰%، ۲۰% ، ۳۵% ، ۵۰% ، ۱۰۰%) با سوخت گازوئیل مخلوط گردیده است. برای بررسی تاثیر کسر حجم های مختلف بیو دیزل و گازوئیل بر عملکرد و الایندههای موتور، داده های ولتاژ و آمپر خروجی ژنراتور، سرعت موتور، مصرف سوخت، دمای گازهای خروجی و اگزوز و آلاینده ها برای مخلوط های سوخت در بازهای مختلف اندازه گیری و پارامترهایی ماندد تئان موتور و مصرف ویژه سوخت با استفاده از داده های آزمایش محاسبه گردید. نتایج آزمون موتوری نشان می دهد استافده از مخلوط های بیو دیزل و گازوئیل باعث بهبود عملکرد موتور می شود، به گونه ای که در بارهای مختلف اعمال به موتور، مخلوط ۲۰% بیو دیزل بیشتری مقدار توان و کمتری مصرف ویژه سوخت نسبت به گازوئیل را به خود اختصاص داد که ئ رمقایسه با سایر مخلوط ها، به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت است. دمای گازهای خروجی از محفظه احتراق در نسبت های بالای بیو دیزل کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد، انتشار مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و کدری دود با استفاده از کسر حجم های مختلف بیو دیزل و گازوئیل نسبت به گازوئیل خالص پایین تر است. با توجه به نتایج، استفاده از درصدهای پایین بیودیزل در گازوئیل بدون تاثیر منفی بر توان موتور و آلاینده های حائز اهمیت است.
[سیویلیکا: اصل مقاله به دلیل مشکل در فایل حذف گردید]