سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استاد یار گروه عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

ساختمانها با مصالح بنایی به دلیل وزن زیاد و شکل پذیری پایین در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند ونیازبه تقویت دارند. دراین تحقیق یک نمونه دیوار بنایی با ابعاد مشخص در نظر گرفته شده، سپس با تعبیه میلگردها به صورت مهاربندهای ضربدری روی سطح دیوار اقدام به تقویت آن نمودیم در ادامه هر یک از نمونه ها با نرم افزارالمان محدود ANSYSمدل سازی وآنالیز غیرخطی گشتند،سپس با استخراج الگوی گسترش ترک وترسیم ،نمودار نیرو-تغییرمکان به بررسی اثرتقویت وعملکرد دیوارتحت بار جانبی پرداخته شد.نتایج حاکی ازاثرمثبت مهاربندها بر عملکرد دیوار می باشند