سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحجت اله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

استفاده از ژئوسینتتیک ها در بالا بردن ظرفیت باربری زمین های مسئله دار از مقوله هایی است کهدرسالهای اخیر مورد توجه خاص محققین دست اندرکار قرارگرفته است یکی از روشهای مرسوم برای اصلاح خاکها استفادها ز ستونهای سنگی می باشد با استفاده از ستونهای سنگی در خاکهای سست میتوان ظرفیت باربری خاک را تاحد مورد نیاز تامین نمود در سالهای اخیر در چندکشور اروپایی و آمریکایی تحقیقات وسیعی برروی استفاده از قفسه های ژئوگرید به عنوان یک مهاری برای ستونهای سنگی انجام شده است این تحقیقات نشان میدهند که ستونهای سنگی مسلح شده با ژئوگرید نسبت به ستونهای سنگی غیرمسلح از ظرفیت باربری بیشتر و برآمدگی جانبی کمتری برخوردار شده است آزمایشاتی برروی تاثیر طولهای مختلف قفسه ها انجام گردیده و در نتایج حاصله کاهشی در حدود ۸۰% برای کرنش ستونهای با قفسه کامل مشاهده شده است