سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید یعقوبی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از سیستم خرپای متناوب فولادی (Steel staggered-truss system) در سازه های فولادی در چند دهه اخیر مطرح شده است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و تنوع مدل ها و پارامترهای موثر بر رفتار این سیستم سازه ای، نیاز به استفاده از روش های عددی احساس می شود. از اینروف در این مقاله به بهره جویی از تحلیل استاتیکی غیر خطی بار افزون توسط نرم افزار Abaqus، به بررسی تاثیر نوع خرپا در رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب پرداخته شده است. برای این کار چندین نوع خرپا برای قرار گیری در سیستم خرپای متناوب ارائه شده است. ابتدا جهت اعتبار سنجی مدل اجزای محدود از یک نمونه ازمایشگاهی انجام شده د رپژوهش هی قبلی استفاده می شود. سپس به منظور بررسی کارایی هر نوع از خرپاهای پیشنهاد شده، سازه ی ۱۲ طبقه طرح و تحلیل می گردند. سپس، منحنی پوش اور و تغییر مکان نسبی طبقات برای هر حالت بدست می اید.