سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد کوثریان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

جهت بررسی ظرفیت شکست خمشی تکنیک مقاوم سازی به روش NSM با استفاده از نوارهای CFRP برروی تیرهای بتنی تحت دوبار متمرکز دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته است این مقاوم سازی براساس مقایسه نمونه های تقویت شده آزمایشگاهی با نمونه های مرجع که بصورت عددی اعتبار سنجی شدند مورد بررسی قرارگرفتند روش NSM برای مقاوم سازی تیرهای بتنی که تحت ترک بعد از بارگذاری قرارگرفته اند مورد استفاده قرارمیگیرد هدف عمده آنالیز عددی دراین مقاله بررسی رفتار تغییر شکل تیرهای بتنی مقاوم سازی شده به روش NSM درقابها می باشد نتایج آزمایشات محققین نشان داده که نه تنها ظرفیت باربری تیر تست شده نسبت به تیر مرجع افزایش پیدا کرده بلکه تغییر شکل آن هم بهبود یافته است و کرنش حداکثر درنوارهای CFRP بین ۶۲ تا ۹۱ درصد کرنش نهایی آنها است. درآنالیز عددی انجام شده شده دراین مقاله نتایج نشان دادکه خیز تیرهای تقویت شده با الیاف BFRP GFRP نسبت به تیر تقویت شده با الیاف CFRP درباریکسان درنمونه های تحلیلی به ترتیب باعث افزایش ۱۳ و ۲۴ درصدی شدند درحالیکه میزان باربرری این دو تیر نسبت به تیر تقویت شده با الیاف CFRPدرتیغیر مکان نهایی یکسان منجر به افزایش ۸ درصدی و کاهش ۷درصدی شدند.