سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
داود رئیسی –
هادی منگالی –

چکیده:

کانسارهای کرمیت به طور معمول با سنگ های بازی و فوق بازی با فراوانی بالای کانی های میفیک یافت میشوند. کانسار کرمیت اسفندقه در مجموعه افیولیتی جنوب کرمان واقع شده است. مطالعه طیف انعکاسی کانی های منیزیم دار از قبیل الیوین، پیروکسن و سرپانتین الگوی طیفی متفاوتی از این کانی ها را در مقایسه با کانی های با فراوانی بالا در سطح زمین از قبیل کوارتز، کانی های رسی و پلازیوکلاز ها نشان می دهد که میتواند عامل مناسبی در جهت تفکیک سطحی مناطق دارای تمرکز بالا از این کانی ها باشد. در مطالعات ناحیه ای اکتشاف کانسارهای کرمیت یافتن نواحی با تمرکز بالای کانی های منیزیم دار گامی بسیار موثر در جهت بهینه سازی نقاط پی جویی های تفصیلی به حساب می آید. روش آنالیز طیفی مورد استفاده در اینجا بر پایه طول موج های بازتابی کانی های منیزیم دار مطالعه شده در کتابخانه طیفی سازمانزمین شناسی آمریکاUSGS)داده های آماری هفت باند تصویرETM+منطقه کانی زای اسفندقه و ترکیب جبری روش های آنالیز مولفه های اصلی ، کروستا و نسبت های باندی بر روی مقادیر پیکسلی تصویر می باشد که بوسیله نقاط معلوم دارای کانه زایی کرمیت در منطقه مورد نظارت قرار میگیرد