سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی مرشت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدداوود حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
جابر نشاطی – استادیار بخش خوردگی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده:

در بهمن سال ۱۳۸۸ ، ترک برداری خوردگی تنشی در خطوط لوله فولادی پرفشار انتقال گاز در مناطق شمالی ایران ، بعد از گذشت تقریبا ۴۰ سال از زمان نصب رخ داد ومشاهده گردید. در تحقیق حاضر، دلایل این خوردگی و اثرات ترک برداری خوردگی تنشی بررسی می شود. مکانیزم شکست بر اساس مدارک در دسترس و بررسیهای متالوگرافی انجام شده بر لوله فوق ، مشخص شد. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که سست شدن نواری پلی اتیلنی اعمالی بر سطح خارجی لوله بعد از هم پوشانی و باز شدن و جدایش پوشش در منطقه خورده شده ، باعث در معرض قرار گرفتن سطح لوله مدفون در محیط خیس خاک اطراف شد. که در نتیجه اندر کنش های شیمیایی و تشکیل محلول کربنات/بی کربنات و با حضور تنش های کششی ، ترک برداری خوردگی تنشی از سطح خارجی لوله و در جهت طولی آن رخ داد. مکانیزم و مورفولوژی انتشار ترک های ناشی از ترک برداری خوردگی تنشی به سمت داخلی دیواره لوله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.