سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوشتری – دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی صالحی احمدآباد –
وهاب اسمعیلی –
علیرضا نقوی ریابی –

چکیده:

تخمین ظرفیت سازه های برقهای انتقال نیرو به منظور ارزیابی دقیق خطوط انتقال و همچنین طراحی مناسب ضروری می باشد اما از آنجا که طراحان براساس تحلیل های کشسان و بدون درنظر گرفتن اثرات خروج از مرکزیت بار درمقاطع نبشی و لغزش دراتصالات پیچی این سازه ها را طراحی می کننددرک واقعی این گونه سازه ها به نظر می رسد ضروریست از طرفیدرتست های آزمیاشگاهی درمقیاس واقعی مشاهده میشود که اختلاف زیاد درظرفیت باربری و تغییر مکان های نهایی نمونه نسبت به آنچه که از تحلیل الاستیک به دست م یآید وجود دارد دراین مقاله مدلهای عددی ارایه شده برای تحلیل دقیق برجهای شبکه ای انتقال با اعضای نبشی مورد بررسی قرارگرفته اهست بدین منظور از نرم افزار OpenSees برای انجام تحلیل ها استفاده شده است برای بررسی رفتار اتصالات این گونه سازه ها مدل استاتیکی مناسبی درنرم افزار وارد شده و از مدل تیرستون غیرخطی موجوددرنرم افزار برای مدلسازی اجزای میله ای سازه استفاده شده است.