سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه زحمتکش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس دانشگاه تهران
علی اصغر منتظر – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله شیوه های نوین ارزیابی، روش ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) بوده که به عنوان روشی سیستماتیک و اصولی برای تقویت پیوسته و ایمن عملکرد بواسطه مقایسه با عملکرد تشکیلات مشابه معرفی شده است. در این تحقیق ارزیابی ۱۶ شبکه آبیاری از ده کشور در حال توسعه، به روش مقایسه ای و با استفاده از آنالیز خوشه بندی صورت گرفته است. این نوع آنالیز در شرح عوامل مسبب عملکرد پایین شبکه های آبیاری بصورت قابل ملاحظه ای مؤثر است. از جمله نتایج حاصل از این ارزیابی مشاهده حصول راندمان تولید مناسب در واحد آب مصرفی به دلیل استفاده از آب برگشتی بوده است، بطوریکه شبکه هایی که از شرایط مذکور بهره جسته اند با میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه برابر با ۰۶، ۱ دارای ۰،۱۵۵ دلار بر متر مکعب درآمد تولید بر حسب واحد آب تحویل شده بوده اند. در حالیکه این میزان درآمد حدوداَ دو برابر درآمدی است که برای شبکه هایی با میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه ۲،۷۲ و بدون استفاده از آب برگشتی برآورد شده است. از دیگر نتایج قابل ذکر ارائه آموزش و استفاده انجمن های مصرف کنندگان آب به منظور برقراری ارتباط بین کشاورزان و مسئولین بود که در شرایط مشابه درآمد سالانه در واحد سطح را حدوداَ ۱،۵ برابر افزایش یافته است.