سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ابراهیمی – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزدیزد
پدرام پیوندی – گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده:

مساله طراحی ماشین دوزندگی سردوز به دلیل وجود مکانیزمهای پیچیده و جوابهای طراحی متعدد جز مسائل مشکل به شمار می رود به منظور بررسی تاثیر حرکت ورودی برروی خروجی های این ماشین انجام آنالیز سینماتیکی به عنوان یکی از ملزومات اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله بااستفاده از روش دینامیک محاسباتی آنالیز سینماتیکی مکانیزم محرک سوزن ماشین دوزندگی ارا یه می شود برای این منظور ابتدا پس از معرفی مکانیزم مورد نظر معادلات لازم جهت آنالیز سینماتیکی معرفی می شوند برپایه تعداداجسام و مختصه های درنظر گرفته شده برای توصیف وضعیت مکانیزم قیدهای سینماتیکی متناظر با مختصه های تعمیم یافته سیستم معرفی می شوند با مشتق گیری از این معادلات نسبت به زمان معادلات قید برحسب سرعت ها و شتابهای تعمیم یافته بدست می آید با استفاده از این معادلات سرعت ها و شتابهای مجهول برحسب سرعت و شتاب زاویه ای ورودی مکانیزم محاسبه می شوند