سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رضاپور – دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
مسعود شفیعی –

چکیده:

هدف این مقاله آنالیز سیستمهای سینگولار غیرخطی با استفاده از توابع متعامد می باشد دراین راستا از توابع متعامد بلاک پالس ۲و ۴ جمله ای استفاده می گردد روش مذکور درمورد یک مثال نوعی فلوید جریان اعمال شده است سپس جوابهای بدست آمده با پاسخهای حاصل از اعمال روش رونگ کوتا مقایسه شده است ۲و۳ نهایت خطای نسبی بین پاسخها دردو روش مذکور ارایه گردیدها ست.