سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالعزیز ادریسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رحمانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا نظامی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پژوهش توزیع جریان و دما درون یک ریز مبدل حرارتی با ساختار نوع I مورد بررسی قرارگرفته است سرعت ورودی به سرشاخه بیشترین تاثیر را برتوزیع جریان داشته و با افزایش سرعت ورودی میزان غیریکنواختی توزیع جریان افزایش می یابد درکمترین مقدار سرعت ورودی ۰/۲ متربرثانیه تغییرات توزیع جریان درورودی کانال ها کم است مهمترین عامل کنترل کننده جهت تک فاز نگهداشتن سیستم حداکثر دمای سیال می باشد حداکثر دمای سیال درلایه های زیرین سیال درخروجی میکروکانالها اتفاق می افتد با افزایش سرعت ورودی و یا کاهش دمای ورودی سیال می توان حداکثر دمای سیال را دردرون میکروکانالها کنترل نمود. با توجه به محدودیت دردما و سرعت سیال ورودی نمی توان میزان بارحرارتی میکروکانالها ها را از مقدار خاصی افزایش داد.