سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صبورا خنچری – دانشگاه آزاد کرمانشاه
ساحره مهدی آبادی – دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

تجزیه و تحلیل سری های زمانی یکی از اهداف مهم تحلیل داده هاست. چون کاربرد گسترده ای در زمینه های علوم مختلف دارد اعم از علم اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، فیزیک و … دارد. آنالیز سری زمانی اطلاعات نهفته در داده ها را برای ما آکار می سازد. مثلاً با توجه به داده های اولیه نمودار سری زمانی، مدل سری زمانی، داده های پرت، پیش بینی و بهینه کردن پیش بینی را می توان نشان داد. روشهای کلاسیک و (MA) برای تجزیه و تحلیل سری زمانی مدل خطی شامل مدل میانگین متحرک است. در این (ARMA) و مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک تلفیق شده (AR) اتورگرسیو مقاله تجزیه و تحلیل آنتروپی چند مقیاسی در سری زمانی دو متغیره با استفاده از را معرفی می کنیم. الگوریتم تجزیه و تحلیل آنتروپی و کاربرد آن برای MSE الگوریتم داده های سری زمانی دو متغیره را شرح می دهیم. تغییر شکل موجک ها روش خوبی برای آنالیز سیگنالهای سری زمانی است چون ظرفیت آن به جزئیات یک سیگنال در زمان و مقیاس مشخص بستگی دارد.