سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
مجید توانگری برزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،ایرا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایر

چکیده:

در این مقاله به بررسی تحلیل سدهای وزنی بتنی با در نظر گرفتن پی به عنوان یک سازه یکپارچه توسط نرم افزار اجزاء محدودLUSAS پرداخته شده است. تنش ها در کل سد و پی و نیز تغییر مکان تاج سد با تغییر تراز سطح آب پشت سد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محل شروع ترک و انتشار و گسترش ترک نیز در پایه سد و سطح مشترک سازه سد و فونداسیون نیز ارائه گردیده است . نتایج بدست آمده تطابق مناسبی با فرضیات موجود در محل و گسترش ترک را نشان می دهدکه این نشان دهنده قابلیت بالای نرم افزارLUSAS است