سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مجید توانگری برزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تحلیل سدهای وزنی بتنی با درنظر گرفتن پی به عنوان یک سازه یکپارچه توسط نرم افزار اجزا محدود LUSAS پرداخته شده است تنشها در کل سد و پی و نیز تغییر مکان تاج سد با تغییر تراز سطح آب پشت سد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است محل شروع ترک و انتشار و گسترش ترک نیز درپایه سد و سطح مشترک سازه سد و فونداسیون نیز ارایه گردیده است نتایج بدست آمده تطابق مناسبی با فرضیات موجود در محل و گسترش ترک را نشان میدهد که این نشان دهنده قابلیت بالای نرم افزار LUSAS است.