سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آریا افشاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
مهدی مهدوی عادلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور تقلیل اثرات ناشی از زلزله، سیستم های جداسازی لرزه ای پایه برای کاهش تقاضای لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرند. ارزیابی عملکرد سازه، در سطوح مختلف خطر لرزه ای، از رویکردهای نوین علوم مهندسی سازه و زلزله می باشد. روشی که اخیراً بر چنین مبنایی در آیین نامه های جدید و معتبر طراحی نهادینه شده، تحت عنوان طراحی بر اساس عملکرد شناخته می شود. از ابزارهای اصلی مطالعات این حوزه می توان به تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای، تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای، منحنی های شکنندگی و میانگین نرخ بسامد فراگذشت اشاره نمود. در این مطالعه در کنار استفاده از تمامی این اجزا، بطور مشخص میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدی که یکی از داده های مهم قابلیت اعتمادپذیری سازه ها می باشد، ارائه می شود. این نتایج در تحلیل ریسک به منظور تصمیم گیری بر مبنای مهندسی زلزله و سازه در مقایسه عملکرد سازه ها با یکدیگر بسیار سودمند خواهد بود