سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم زاد فلاح – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمد صادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی روشهای پسیو مبتنی بر ولتاژ به منظور آشکارسازی جزیره در واحدهای تولید پراکنده ( DG ) ژنراتوری میباشد. این دو روش عبارتند از روش اندازهگیری ولتاژ و روش مبتنی بر اندازهگیری زاویه فاز. تمامی روشهای آشکارسازی پسیو در DG های ژنراتوری بر اساس معادلات حاکم بر ژنراتور سنکرون تحلیل میشوند، در حالی که تعداد زیادی از DG های ژنراتوری مانند توربین بادی، دارای ژنراتور القایی میباشند. از آنجا که تفاوتهای اساسی در ساختار این دو ژنراتور وجود دارد، در نتیجه رفتار رلههای آشکارسازی در زمان وقوع جزیره، در آنها تفاوتهای اساسی خواهد داشت. در نتیجه در این مقاله آزمایشات آشکارسازی بطور همزمان بر روی ژنراتورهای سنکرون و القایی تست شده و تفاوتهای مشاهده شده در رفتار رلههای آشکارسازی نشان داده شدهاند. با علم به این تفاوتها میتوان بهترین رله آشکارسازی را برای هرکدام از ژنراتورها انتخاب کرد.