سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسون پرهیزگار – پژوهشگاه نیرو
مجید رضایی – برق منطقه ای هرمزگان
سعید قاسمی – برق منطقه ای هرمزگان

چکیده:

مقره های پلیمری اولیه مشکلات زیادی در مراحل ابتدایی بهره برداری از خود نشان دادند. مواد به کار رفته در این مقره ها در برابر تابش اشعهuv دچار آسیب م یشدند و همچنین نفوذ رطوبت، ترک خوردگی و سایش روی سطح مقره به دلیل دشارژ الکتریکی که در اثر رطوبت و آلودگی اتفاق می افتد از جمله مشکلات مقر ههای پلیمری اولیه بودند. این مشکلات اولیه بسیاری از کاربران را بر آنداشت تا مجدداً به استفاده از مقره های چینی روی آورند.تولیدکنندگان مقره پیشرفت های چشمگیری در فرمولاسیونمواد و روشهای تولید ایجاد کردند. روشهای تست آزمایشگاهی برای تست و گزینش مواد و دیگر قطعات بهکار رفته در مقره ها توسعه داده شدند. همه این فاکتورها در پیشرفت کیفیت و کارآئی مقره های پلیمری تاثیرگذار بودند. اما سیلیکون رابر، مستعد تخریب شیمیایی ناشی از عوامل محیطی مانند تابشUVو باران اسیدی و عوامل الکتریکی مانند کرونا یا تخلیه باند خشک و اثرات حرارتی ناشی ازآنهامیباشد. تخریب شیمیایی سیلیکون رابر، فرایندی تدریجی است و می تواند در درازمدت، کارآیی الکتریکی و مکانیکی مقره را تحت تاثیر قرار داده منجر به خطایناگهانی و غیر منتظره در مقره شده و حتی ممکن است منجر به خاموشی و خسارات جبران ناپذیر گردد.. در این مطالعه سعی شده با اعمال آزمون پیرسازی تسریع یافته چرخ غوطه وری رابطه پیری و فرسایش مقره با مولفه های هارمونیکی فرکانس پایین جریان نشتی بررسی گردد