سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ایرانمنش – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرضیه هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازههای دریایی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله رفتار سکوی خودبالابرSuper M2 که برای اولین بار در شرکت صنایع فراساحل ساخته خواهد شد، تحت شرایط بحرانی بهصورت استاتیکی مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از تحلیل رفتار سکو بصورت متعین ۱ در نرم افزارSACS تغییر شک لها و تنش های نظیر آن تحت شرایط بارگذاری بحرانی در هفت راستای مختلف موج، باد و جریان دریایی محاسبه گردید و مشخص شد که بیش ترین تغییرشک لهای افقی ناشی از نیروی باد بوده و در نهایت تنش های ایجاد شده در کلیه المان های پایه سکوی خودبالابر در شرایط بارگذاری بحرانی عملیاتی سکو در منطقه خلیجفارس و دریای عمان، در محدوده مجاز هستند