سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وجیهه منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین مصدق – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
محمدعلی کاوسی – دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

سازند زیارت در دامنه رشته کوههای البرز شرقی از رخنمون مناسبی برخوردار است این سازند دربرش مجن بامورفولوژی صخره ای تنوع لیتولوژی کم که عمدا آهک های متوسط تا ضخیم لایه و گاه توده ای است و از تنوع زیستی و فسیلی گسترده ای برخوردا راست این برش ضخامتی در حدود ۹۶ داشته و محدوده سنی پالئوسن – ائوسن میانی را داراست این سازند با کنتاکت تدریجی برروی کنگلومرا فجن به سن پالئوسن بالایی با قرارگرفته است و در بخش بالایی نیز به طور تدریجی و بین انگشتی به توفهای کرج به سن ائوسن میانی ختم می شود هدف ازاین تحقیق مطالعه سازند زیارت و بررسی سنگ شناسی آنالیز رخساره ای و تشخیص محیط رسوبی آن می باشد و براساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بر روی ۳۲ نمونه که بصورت سیستماتیک از روی این برش تهیه گردید منجر به شناسایی و تفکیک ۱۲ رخساره مربوط به سهمحیط رمپ داخلی و رمپ میانی رمپ خارجی شده است.