سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره وفادار –
محسن محمودی –
سیدناصر علوی –

چکیده:

با توجه به روند سریع مکانیزه شدن کشاورزی و تلاش محققان و طراحان برای کارکرد بهتر و بهینه تر ادوات و ماشینهای مورد استفاده آنچه به آن پرداخته شده است بررسی عملکرد تیلرهای ادوار در شرایط استان کرمان که عمدتا دارای خاکی با بافت رسی لومی و رطوبت ۱۴ تا ۱۶ درصد و تحلیل کار ماشین با آرایش متفاوت تیغه هااز لحاظ تنشها و نیروهای وارده به کمک نرم افزار و بررسی خصوصیات قطعه خاک جداشده میباشد بدین ترتیب می توان باانتخابگزینه های بهتر ازمواردفوق استهلاک ماشین و فرسایش خاک را کاهش داد با توجه به نحوه اتصال تیغه ها به روتور چنین نتیجه شد که با انتخاب زاویه قرارگیری ۱۰درجه بین دو تیغه روی دو فلانج مجاور و رعایت نسبت سرعت چرخش روتور به سرعت پیشروی l میتوان تنشها را به میزان ۵:۱ کاهش داد و همچنین با یکنواختتر کردن ضربات وارده رویروتور کارکرد ماشین را بهبود بخشید