سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا محمد علی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

تونل های حمل ونقل زیر زمینی برای ماشین هاو قطارها در شهرهای پر ترافیک در سراسر جهان وسیلهای جذاب برای تسریع در حمل ونقل محسوب میشوند. ساخت این تونل ها در اعماق کم و با مقاطعی هم چونمستطیلی شکل و به روش کند و پوش اثر زلزله را بر این تونل ها با اهمیت می سازد. در این مقاله ابتدا به بررسی روش های مختلف آنالیز فشار دینامیکی این تونل ها پرداخته وسپس به مقایسه روشهای مختلفپرداخته می شود.بر اساس نتایج حاصله، نتایج روش های آنالیز قاب ساده شده و تفاضل محدود انطباق خوبی با یکدیگر دارند