سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

روند رو به گسترش جمعیت دردنیا و لزوم استفاده بهینه از اراضی ساحلی درسالهای اخیر موجب گردیده است که تحقیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجرای دایکهای ساحلی و احیای اراضی ساحلی انجام گردد. مدلهای مختلف کامپیوتری جهت طراحی سازه ای دایکها توسعه یافته است در دههاخیر کشور هلند به عنوان یکی از پیشگامان اجرای دایکهای ساحلی اقدام به توسعه دو مدل پیشرفته plaxis و Diana نموده استدر جهت کاربردی نمودن این پایان نامه به مسلح سازی دایک ساحلی هندیجان در استان خوزستان به طول ۴۰ کیلومترکه با استفاده از دو روش مرسوم مسلح گردیده پرداخته شده است روش اول مسلح سازی بدنهدایک با بکاربردن مصالح الیاف مصنوعی در لایه های موازی در شیب های طرفین بدنه دایک بوده و روش دوم استفاده از لایه هایی از الیاف مصنوعی در بستر دایک می باشد. آنالیز های ارائه شده بروش اجزا محدود بوده که با استفاده از نرم افزار plaxis انجام شده است.