سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور پاک منش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
هوشنگ حسونی زاده – معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق
احسان دریکوند – رئیس دانشکده منابع آب دانشگاه آزاد
محسن سلیمانی بابرصاد –

چکیده:

درهیدرولوژی نمی توان زمان دقیق وقوع یک پدیده مانندسیلاب و بارش را تعیین نمود ولی می توان نحوهوقوع حوادث قبلی را بررسی کرد و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد و مقدار آن را دردوره بازگشت های مختلف براورد کرد یکی ازمهمترین فاکتورهای لازم درتحلیل فراوانی داشتن سری داده های درست و طولانی است درمیان سری داده ها داده های پرت می توانند نقش بسزایی درپیش بینی داده ها داشته باشد هدف ازاین مطالعه تعیین نقش داده های پرت درتحلیل سری داده های هیدرولوژیک منطقه شمال خوزستان می باشد یافتن توزیع مناسب و برازش آن به داده ها درهیدرولوژی یکی از کارهای اساسی و مهم هرهیدرولوژیست است تحلیل فراوانی وقوع و تحلیل ریسک رابطه مستقیمی با توزیع آماری داده ها دارد دراین مقاله پس از بررسی داده های مورد نیاز و مدلسازی آنها داده های غیرضروری حذف شده و باکمترین خطا داده های موثربرپیش بینی های هیدرولوژیکی بدست خواهند آمد.