سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین رحیمی – دانشیار ریاست بخش مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تاکنون حلهای تحلیلی و نیمه تحلیلی بسیاری برای ورقهای مدرج تابعی با تغییر پیوسته خواص ماده ارائه شده است در بسیاری ازاین تحقیقات انجام شده معادلات حاکم براساس صفحه میانی به عنوان صفحه ی مرجع استخراج شده و معادلات با همان پیچیدگی های مربوط به کوپلینگ خمش – کشش درنظر گرفته شده اند در این مقاله صفحه ی جدیدی به عنوان صفحه ی مرجع بغیر از صفحه ی میانی در نظر گرفته می شود با این بازتعریف مواد فوق رفتاری مشابه ی مواد همگن از خود نشان میدهند که پیچیدگی های سابق در معادلات حاکم وجوود نخواهد داشت و کوپلینگ های خمش – کشش در صفحه ی بارگذاری حذف خواهند شد. در تحلیل خمش این نوع از ورق ها ازتئوری کلاسیک و اول برشی استفاده م یشود و یک روش نیمه تحلیلی برای بررسی خیز ورق FGM همگن شده تحت بارگذاری مکانیکی ارائه می گردد.